OneTicket je otevřená jízdenka za férovou cenu. Platíte podle projetých kilometrů bez ohledu na dopravce. Máte také možnost jezdit neomezeně po celé železniční síti za jednotnou cenu.

Jízdenky pro konkrétní trasu

Vaše jízdenka nikdy není vázaná na konkrétní spoj.

Síťové jízdenky

Cestujte neomezeně všude tam, kde platí OneTicket. Platíte pouze jednou, bez ohledu na počet cest. Od prosince 2020 můžete jezdit po celé železniční síti se síťovou jízdenkou. V některých spojích může být vyžadováno dokoupení místenky.

ilustrativní mapa ČR
7-denní 1 570 Kč
30-denní 4 709 Kč
90-denní 11 512 Kč
180-denní 15 175 Kč
Roční 23 547 Kč

Slevy

Pravidla jednotlivých slev a cenových nabídek se řídí Přepravními podmínkami OneTicket - Jedna jízdenka.

ikonka všechno

5 %

PRO KAŽDÉHO

Uplatní se automaticky při nákupu zpáteční jízdenky (cesta tam i zpět v rámci 48 hodin).

ikonka pro slevu mládeže

75 %

PRO MLADÉ

Cestující od 6 do 18 let jezdí levněji; od 15 let však musí prokázat věk dokladem totožnosti.

ikonka pro slevu studenta

75 %

PRO STUDENTY

Studenti prezenčního studia ve věku 18-26 let prokazují nárok na slevu kartou ISIC nebo studentským průkazem.

ikonka pro slevu seniora

75 %

PRO SENIORY

Platí pro všechny osoby od 65 let věku, k prokázání nároku stačí doklad totožnosti.

ikonka všechno

75 %

PRO LIDI S ZTP NEBO ZTP/P

Sleva pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

ikonka pro slevu

50 %

PRO ROZDĚLENÉ RODINY

Sleva ze zpáteční jízdenky při návštěvách dětí v ústavní péči.

ikonka pro slevu

BEZPLATNĚ

PRO NEJMENŠÍ CESTUJÍCÍ

Děti do dovršení šesti let jezdí bezplatně.

ikonka pro slevu

BEZPLATNĚ

PRO TY, KDO POMÁHAJÍ

Bezplatně jedou i průvodci držitelů průkazu ZTP/P nebo asistenční psi.

Doplatky a místenky

ikonka pro slevu

I během cesty je možné doplatit za cestu po delší trase, za cestu ve vyšší třídě nebo na jízdenku přidat další cestující.

Doplatek lze uhradit i přímo ve vlaku.

Vaše jízdenka nikdy není vázaná na konkrétní spoj.

Od prosince 2020 přibude možnost dokoupit k otevřeným jízdenkám místenku na spoje, které rezervaci místa umožňují.

Pravidla jednotlivých slev a cenových nabídek se řídí Přepravními podmínkami OneTicket - Jedna jízdenka.
Pravidla pro přepravu jízdních kol, sportovního náčiní a zvířat si určují jednotliví dopravci ve svých přepravních podmínkách. Dopravci mohou požadovat zaplacení přirážky při porušení přepravních podmínek, například při nástupu do vlaku bez jízdenky ve stanici, kde byla možnost jízdenku zakoupit.
V případě neprokázání nároku na slevu doplatí cestující částku do výše plného jízdného.